Loading…

انواع شرکت های تجاری

انواع شرکت های تجاری
شركتهاي تجارتي برهفت قسم است :
۱ – شركت سهامي
۲ – شركت با مسئوليت محدود
۳ – شركت تضامني
۴ – شركت مختلط غيرسهامي
۵ – شركت مختلط سهامي
۶ – شركت نسبي
۷ – شركت تعاوني توليد و مصرف
شرکت سهامی
شركت سهامي شركتي است كه سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي سهام آنها است.
شركت سهامي شركت بازرگاني محسوب مي شود؛ ولو اينكه موضوع عمليات آن امور بازرگاني نباشد.
در شركت سهامي تعداد شركاء نبايد از سه نفركمتر باشد.
شركت سهامي به دو نوع تقسيم مي شود:
نوع اول – شركتهائي كه موسسين آنها قسمتي ازسرمايه شركت را ازطريق فروش سهام به مردم تامين مي كنند. اينگونه شركتها شركت سهامي عام ناميده مي شوند.
نوع دوم – شركتهائي كه تمام سرمايه آنها درموقع تاسيس منحصرا توسط موسسين تامين گرديده است. اينگونه شركتها، شركت سهامي خاص ناميده مي شوند.
شركت با مسئوليت محدود
شركت با مسئوليت محدود شركتي است كه بين دو يا چند نفر براي امورتجارتي تشكيل شده و هريك از شركاء بدون اينكه سرمايه به سهام يا قطعات سهام تقسيم شده باشد فقط تا ميزان سرمايه خود در شركت مسئول قروض و تعهدات شركت است.
شرکت تضامنی
شركت تضامني شركتي است كه درتحت اسم مخصوص براي امور تجارتي بين دو يا چند نفر با مسئوليت تضامني تشكيل مي شود. اگردارائي شركت براي تاديه تمام قروض كافي نباشد هريك از شركاء مسئول پرداخت تمام قروض شركت است.
شركت مختلط غيرسهامي
شركت مختلط غيرسهامي شركتي است كه براي امورتجارتي در تحت اسم مخصوصي بين يك يا چند نفرشريك ضامن و يك ياچند نفرشريك با مسئوليت محدود بدون انتشارسهام تشكيل مي شود.
شريك ضامن مسئول كليه قروضي است كه ممكن است علاوه بردارائي شركت پيدا شود.
شريك با مسئوليت محدود كسي است كه مسئوليت او فقط تا ميزان سرمايه ايست كه در شركت گذارده و يا بايستي بگذارد.
شركت مختلط سهامي
شركت مختلط سهامي شركتي است كه درتحت اسم مخصوصي بين يك عدد شركاء سهامي و يك يا چند نفر       شريك ضامن تشكيل مي شود.
شركاء سهامي كساني هستندكه سرمايه آنها بصورت سهام يا قطعات سهام متساوي القيمه درآمده و مسئوليت آنها تا ميزان همان سرمايه است كه در شركت دارند.
شريك ضامن كسي است كه سرمايه او بصورت سهام درنيامده و مسئول كليه قروضي است كه ممكن است علاوه بردارائي شركت پيدا شود. درصورت تعدد شريك ضامن مسئوليت آنها در مقابل طلبكاران و روابط آنها با يكديگرتابع مقررات شركت تضامني خواهد بود.
شركت نسبی
شركت نسبي شركتي است كه براي امورتجارتي درتحت اسم مخصوص بين دو يا چند نفرتشكيل و مسئوليت هريك از شركاء به نسبت سرمايه اي است كه در شركت گذاشته.
شركتهاي تعاوني توليد و مصرف
شركت تعاوني توليد شركتي است كه بين عده از ارباب حرف تشكيل مي شود و شركاء مشاغل خود را براي توليد و فروش اشياء يا اجناس بكار مي برند.
اگردر شركت توليد يكعدد از شركاء درخدمت دائمي شركت نبوده يا ازاهل حرفه كه موضوع عمليات شركت است نباشند لااقل دوثلث اعضاء اداره كننده شركت بايد از شركائي انتخاب شوندكه حرفه آنها موضوع عمليات شركت است.
شركت تعاوني مصرف شركتي است كه براي مقاصد ذيل تشكيل مي شود:
۱ – فروش اجناس لازمه براي مصارف زندگاني اعم از اينكه اجناس مزبوره را شركاء ايجاد كرده يا خريده باشند.
۲ – تقسيم نفع و ضرر بين شركاء به نسبت خريد هريك ازآنها.

 

 

جهت ثبت سفارش آگهی و اطلاع از تخفیفات با کارشناسان ما تماس بگیرید:
۰۲۱-۷۷۴۹۲۷۹۵

روزنامه کثیرالانتشار

منظور از روزنامه کثیرالانتشار، روزنامه ایست که به صورت رایج و شایع منتشر شده و در سطح کشور به صورت گسترده توزیع می‌شود. اما این که از بین روزنامه‌هایی که چنین ویژگی‌هایی دارند، کدام یک به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شناخته شود، توسط «وزارت فرهنگ و ارشاد و اسلامی» احراز می‌گردد.
در صورت تعطیلی روزنامه ی کثیر الا نتشار چگونه باید عمل کرد ؟
راهکار خاصی در این رابطه وجود ندارد .افراد فکر می کنند با انتخاب چند روزنامه ی کثیر الانتشار در صورت تعطیلی یکی از انها می توانند از روزنامه های دیگری برای چاپ آگهی خود استفاده کنند در صورتیکه این کار عملی نمی باشد و در صورت وجود چند روزنامه چنان چه یکی از انها تعطیل باشد شخص باید شخص باید تشریفات مربوط به درج آگهی در یک روزنامه ی کثیر الانتشار دیگری و انتظار سی روزه را رعایت کند اما این روش هم  سند قانونی ندارد .افراد گمان می کنند درصورت دادن آگهی از  طریق سامانه ی اینترنتی  برای دعوت کردن از مجمع عمومی موسس در صورت تعطیلی روزنامه کثیر الانتشار کافی می باشد اما این گونه  نمی شود انها را جایگزین یکدیگرکرد .
برای دادن آگهی در روزنامه ی کثیر الانتشار صفحه ی خاصی مشخص نشده و افراد می توانند در همه ی صفحات آگهی خود را برای چاپ بدهند .دادن آگهی در قسمت نیازمندی ها توصیه نمی شود زیرا نیازمندیها فقط مختص به همان شهر می باشد .
در چه مواردی باید در روزنامه ی کثیرالانتشار آگهی داد :
۱- شرکتها برای پذیره نویسی نیاز به دادن آگهی دارند
۲- برای انتشار اوراق قرضه
۳- شرکتهای سهامی عام برای دعوت از مجامع در روزنامه ی کثیرالانتشار آگهی می دهند
۴- شرکتهای سهامی خاص برای دعوت از مجامع به روزنامه های کثیرالانتشار آگهی می دهند
۵- چنان چه شرکتی بخواهد قالب شرکت خود را تغییر دهد. مثلا شرکت سهامی خاص تبدیل به شرکت سهامی عام شود
۶- دادن آگهی برای انحلال شرکت
۷- چنان چه شرکت ها بخواهند سرمایه ی شرکت را افزایش دهند باید در روزنامه ی کثیرالانتشار آگهی دهند
۸- شرکت ها برای کاهش سرمایه ی شرکت باید در روزنامه ی کثیرالانتشار آگهی دهند
۹-  دادن آگهی در رابطه با انتخاب مدیران شرکت و انحلال
۱۰- دادن آگهی در رابطه با تصفیه و قسمت کردن داریی ها
۱۱- آگهی در رابطه با در خواست پرداخت سرمایه ی تعهدی
۱۲- دادن آگهی برای مزایده سهام
۱۳- شرکت برای دعوت سهامدارن و مجمع موسس باید آگهی دهد.
لیست روزنامه های کثیرالانتشار (اعلام شده از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان ثبت اسناد و املاک)
آرمان – آسیا – آفتاب یزد – آفرینش –  ابتکار –  ابرار –  ابرار اقتصادی –  اسرار –  اطلاعات – اعتدال–  اعتماد –  افکار – اقتصاد پویا – امتیاز – امین – بازار کار – بانی فیلم –  بهار  – پیام آشنا – پیام زمان- تفاهم –  تهران امروز –  جمهوری اسلامی –  جوان –  جهان اقتصاد –  جهان صنعت – حزب اله –  حسبان–  حمایت – خورشید –  دنیای اقتصاد – راه مردم –  رسالت – روزان –  سیاست روز –  شاپرک –  شرق –  صاحب قلم –  صبح اقتصاد –  عصر آزادی –  عصر ایرانیان –  عصر اقتصاد – فرهیختگان –  فناوران اطلاعات –  قانون –  قدس – کائنات – کار و کارگر –  کارون –  کیهان – گسترش صنعت –  مردم سالاری –  ملت ما –  مناقصه و مزایده –  وطن امروز –  هدف –  هدف و اقتصاد –  هفت صبح –  همبستگی –  همشهری –  امید جوان – آسمان دوستی –  تولید – سایه تهران – سخن روز –  سرزمین پویا –  شما –  شهریور– رویش ملت –  حماسه –  منشور برادری –  هلال –  ندای میهن.

 

 

جهت ثبت سفارش آگهی و اطلاع از تخفیفات با کارشناسان ما تماس بگیرید:
۰۲۱-۷۷۴۹۲۷۹۵

تفاوت روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار

روزنامه رسمی
برخلاف برخی تصورات رایج، شاید دانستن ابن نکته برای شما جالب باشد که روزنامه رسمی نام یک روزنامه خاص با کارکرد خاص است و به هر روزنامه‌ای که قانونی چاپ و پخش شده، روزنامه رسمی گفته نمی‌شود.
روزنامه رسمی که بر اساس یک ماده واحده قانونی تشکیل شده است، خود یک شرکت سهامی خاص است و ارگانی ست زیرمجموعه قوه قضاییه و وابسته به آن. کار عمده روزنامه رسمی عبارت است از انتشار قوانین و مقررات رسمی کشور، برخی آگهی‌های مربوط به شرکت‌ها و همچنین ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علامت‌های تجاری.
روزنامه کثیرالانتشار
منظور از روزنامه کثیرالانتشار، روزنامه ایست که به صورت رایج و شایع منتشر شده و در سطح کشور به صورت گسترده توزیع می‌شود. اما این که از بین روزنامه‌هایی که چنین ویژگی‌هایی دارند، کدام یک به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شناخته شود، توسط «وزارت فرهنگ و ارشاد و اسلامی» احراز می‌گردد.

 

 

 

جهت ثبت سفارش آگهی و اطلاع از تخفیفات با کارشناسان ما تماس بگیرید:
۰۲۱-۷۷۴۹۲۷۹۵

آگهی تاسیس چیست

تاسیس:
برای تشکیل شرکت، موسسین باید امور ذیل را انجام دهند:
  • تامین سرمایه شرکت (سرمایه ی شرکت سهامی خاص نباید کمتر از یک میلیون ریال باشد)
  • تهیه اساسنامه که باید به امضای کلیه سهامداران برسد.
  • تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه آگهی و اطلاعیه راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی،در آن منتشر خواهد شد.
  • انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت(اصلی و علی البدل)،که باید در صورتجلسه ای قید و به امضای کلیه سهامداران برسد.

 

 

 

جهت ثبت سفارش آگهی و اطلاع از تخفیفات با کارشناسان ما تماس بگیرید:
۰۲۱-۷۷۴۹۲۷۹۵

آگهی رای دادگاه چیست

آگهی رای دادگاه
درصورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید، پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند بنابه درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر ازیک ماه باشد .

 

 

جهت ثبت سفارش آگهی و اطلاع از تخفیفات با کارشناسان ما تماس بگیرید:
۰۲۱-۷۷۴۹۲۷۹۵

آگهی مناقصه چیست

مناقصه
مناقصه روشی است که در آن سازمان‌های عمومی، خرید کالا یا خدمت مورد نیاز خود را به رقابت و مسابقه می‌گذارند و با اشخاص حقوقی یا حقیقی که کمترین قیمت یا مناسب‌ترین شرایط را پیشنهاد می‌کنند، معامله می‌نمایند. آگهی مناقصه حداقل یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشور و یا در صورت لزوم یک تا سه نوبت در یکی از روزنامه­های کثیرالانتشار محلی منتشر می گردد.
اقسام مناقصه
آ) مناقصه عمومی: روشی است که در آن دولت یا سازمان‌های عمومی، انجام عمل یا خرید کالای مورد نیاز خود را از طریق اعلان بین عموم داوطلبان، به مسابقه می‌گذارد.

ب‌) مناقصه محدود:  روشی که در آن به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام مناقصه‌گذار، محدود بودن و ادلۀ آن تأئید می‌گردد. مناقصه در بین عده معدودی از اشخاص حقیقی یا حقوقی که مورد شناسایی سازمان‌ها عمومی است، برگزار می‌شود.

ج) مناقصه اختیاری: که از طریق اعلان عمومی است ولی اختیار انجام مناقصه با بهترین پیشنهاد دهنده، یا سازمان دولتی است.
 

 

 

جهت ثبت سفارش آگهی و اطلاع از تخفیفات با کارشناسان ما تماس بگیرید:
۰۲۱-۷۷۴۹۲۷۹۵

آگهی مفقودی چیست

مفقودی مدارک خودرو
اگر مالک خودرویی کارت، سند کمپانی و یا برگ سبز خودرو خود را گم کرده باشد، برای دریافت المثنی این مدارک باید مدارک ذیل را به همراه داشته و به یکی از مراکز تعویض پلاک مراجعه نماید.
– ارائه یک نوبت آگهی درروزنامه کثیرالانتشار مبنی بر مفقودی یا سرقت شدن سند مالکیت و گذشت بیش از ۱۰ روز از تاریخ نشرآگهی
– تکمیل فرم اطلاع ازعواقب کشف فساد و عودت آن درصورت یافت شدن
– حضور مالک یا نماینده قانونی وی به همراه وسیله نقلیه درمرکزتعویض پلاک
– ارائه برگ عدم خلافی
– ارائه اصل مدرک احراز هویت (شناسنامه جدیدیاکارت ملی) 
نکته ۱: اگر مالک برای گرفتن کارت یا سند حاضر نمی شود و نماینده قانونی او قصد انجام این کار را دارد باید به هنگام مراجعه وکالتنامه قانونی جهت اخذ خدمات ارائه دهد.
نکته ۲: برخی از مراکز و مراجع، متنی آماده (با فرمتی خاص) برای درج آگهی مفقودی مدارک خودرو در روزنامه کثیرالانتشار به مراجعه کنندگان ارائه می دهند. در صورت ارائه متن از طرف آگهی دهنده، همان متن در روزنامه چاپ خواهد شد؛ در غیر اینصورت کارشناسان ما می توانند بصورت رایگان شما را در آماده نمودن متن آگهی مورد نظر مشاوره دهند.
مفقودی مدارک تحصیلی
یکی از مراحل صدور مدارک المثنی برای دانشنامه پایان تحصیلات،گواهینامه‌های  مصوب، کارت دانشجویی و نیز گواهینامه موقت، نشر آگهی فقدان مدرک تحصیلی در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار در سه نوبت (هردو هفته یکبار ) و تسلیم دو نسخه از هرنوبت از روزنامه‌های منتشره به اداره فارغ التحصیلان دانشگاه مربوطه است.
نکته: جزییات آگهی مفقودی مدارک تحصیلی (مانند نوع مدرک مفقودی، تعداد نوبت های درج آگهی و فاصله بین هر نوبت) و نیز فرمت متن آگهی بسته به هر دانشگاه متفاوت است. متقاضیان می توانند از طریق سایت دانشگاه و یا از طریق تماس با اداره فارغ التحصیلان دانشگاه محل تحصیل و یا دانشگاه صدور مدرک تحصیلی، اطلاعات بیشتر و دقیق تری کسب نماید.

 

 

جهت ثبت سفارش آگهی و اطلاع از تخفیفات با کارشناسان ما تماس بگیرید:
۰۲۱-۷۷۴۹۲۷۹۵

آگهی انحصار وراثت چیست

آگهی انحصار وراثت
بعد از اینکه دادخواست انحصار وراثت به ضمیمه مدارک به شورا تقدیم شد، مدیر دفتر، مدارک را بررسی می‌کند تا نقصی نداشته باشد؛ سپس دادخواست را ثبت می‌کند و در نوبت رسیدگی قرار می‌دهد. پس از ملاحظه اسناد و مدارک تقدیمی، درخواست متقاضی را یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار آگهی می‌کند و هزینه نشرآگهی نیز به عهده متقاضی است. پس از گذشتن یک ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی که کسی اعتراضی نداشته باشد، شورا با توجه به دلایل و اسناد ارائه شده،گواهی انحصار وراثت که شامل تصدیق وراثت، تعیین تعداد وراث و نسبت آنها با متوفی می شود را صادر می‌کند.

 

 

 

جهت ثبت سفارش آگهی و اطلاع از تخفیفات با کارشناسان ما تماس بگیرید:
۰۲۱-۷۷۴۹۲۷۹۵

آگهی مجمع چیست

مجمع
به هر گونه گردهمایی سهامداران و مدیران یک شرکت سهامی به منظور تعیین وضعیت شرکت و تصمیم گیری در خصوص شرکت و فعالیت های آن ، مجمع گفته می شود. به عبارت دیگر به تجمع صاحبان سهام شرکتها به منظور اتخاذ تصمیماتی که معمولا منجر به ایجاد منافعی برای آنها و شرکت می شود مجمع گفته می شود.
مجمع عمومی عادی سالیانه
مجمع عمومی عادی سالیانه برای رسیدگی به صورت های مالی شرکت،رسیدگی به گزارش مدیران و بازرسان شرکت و همچنین تصویب میزان سود نقدی تقسیمی بین سهامداران تشکیل می شود.این مجمع با حضور حداقل بیش از نیمی از سهامداران شرکت رسمیت می یابد و یک بار در سال برگزار می شود.طبق قانون تجارت ایران شرکت های سهامی موظف هستند که مجمع عمومی عادی سالیانه خود را حداکثر ۴ ماه پس از پایان سال مالی خود برگزار نمایند.
مجمع عمومی فوق العاده
موضوعات اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت، کاهش یا افزایش سرمایه و انحلال شرکت فقط در مجمع عمومی فوق‌العاده قابل رسیدگی است.
نکته: دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار، سایت رسمی سازمان بورس یا سایت شرکت به عمل آید. فاصله بین نشر آگهی و تاریخ تشکیل مجمع حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۴۰ روز می‌باشد.

 

 

جهت ثبت سفارش آگهی و اطلاع از تخفیفات با کارشناسان ما تماس بگیرید:
۰۲۱-۷۷۴۹۲۷۹۵

آگهی پذیره نویسی چیست

پذیره نویسی
پذیره نویسی سهم عبارت است از عمل حقوقی ای که به موجب آن شخصی تعهد می کند با تامین قسمتی از سرمایه شرکت در حدود مبلغ آورده شده، در شرکت سهامی عام شریک شود. 
با توجه به اینکه شرکت سهامی عام باید هیات مدیره ای متشکل از حداقل پنج نفر داشته باشد که از میان صاحبان سهام انتخاب می شوند، تعداد پذیره نویسان باید به حدی باشد که
کل شرکا از پنج نفر کمتر نباشند. قانون گذار حداکثر شرکا را معین نکرده است و ممکن است شرکتی از هزاران شریک تشکیل شود.
یکی از شرایط پذیره نویسی، طرح اعلامیه پذیره نویسی است. پذیره نویسی مستلزم تهیه طرحی از طرف موسسان است که باید به امضای همه آن ها رسیده باشد و در تهران به اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها به دایره ثبت شرکت ها و در نقاطی که دایره ثبت شرکت ها وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم شود.

 

 

جهت ثبت سفارش آگهی و اطلاع از تخفیفات با کارشناسان ما تماس بگیرید:
۰۲۱-۷۷۴۹۲۷۹۵