تلفن روزنامه بانی فیلم

تعرفه روزنامه بانی فیلم

تعرفه روزنامه بانی فیلم

روزنامه بانی فیلم همانطور که از نام او پیداست در رابطه با حواشی فیلم و اخبار سینما منتشر شده است. صاحب امتیاز، مدیر مسئول و سردبیر این روزنامه داودی است. دفتر مرکزی این روزنامه در تهران قرار دارد. این وبلاگ درباره تعرفه روزنامه بانی فیلم نوشته شده است.

تعرفه روزنامه فیلم بانی چیست؟

_ اندازه صفحه اول 8/1 در کادر 4 000/000/31، 4/1 کادر 000/000/61، 2/1 صفحه 000/000/120

_ اندازه صفحه دوم و سوم 8/1در کادر 000/000/16، 4/1 کادر 000/000/31، 2/1 صفحه 000/000/60

_ صفحات میانی کادر استاندارد 000/500/4، 8/1 کادر 000/000/13، 4/1 کادر 000/000/25، 2/1 کادر 000/000/50، تمام صفحات کادر 000/000/101

_ صفحات دوازدهم کادر استاندارد 000/000/7، 8/1 کادر 000/000/22، 4/1 کادر 000/000/43، 2/1 کادر 000/500/85، تمام صفحه کادر 32 000/000/170

توضیحات

صفحه و محل چاپ آگهی‌هایی که با عنوان صفحات میانی سفارش داده می‌شود باتوجه‌به ضوابط روزنامه تعیین خواهد شد.

آگهی‌هایی که قرارداد آنها منعقد یا سفارش قطعی داده شده‌اند، برای صفحات داخلی 48 و برای صفحات رویی روزنامه 48 برای صفحات رویی روزنامه 24 ساعت قبل از انتشار یابد به دفتر روزنامه تحویل داده شوند.

تخفیفات ویژه

مؤسسه آموزشی و تولیدکنندگان محصولات فرهنگی و هنری انجمن خیریه                  35%

مؤسسه اقتصادی و تجاری (محصولات داخلی و خارجی)                                           25%

آگهی فیلم‌های سینمایی آماده نمایش                                                                     45%

تخفیفات نقدی                                                                                                    10%

تخفیف تعدد                                                                                                        5%

نقش روزنامه چیست؟

روزنامه‌ها مرسوم‌ترین و محبوب‌ترین رسانه برای انتقال اخبار محلی، منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی به خوانندگان بوده‌اند. روزنامه‌ها از طریق شبکه‌ای از خبرنگاران و خبرگزاری‌ها آخرین اتفاقات در نقاط مختلف جهان را در اختیار ما قرار می‌دهند.

نقش روزنامه برای آگاهی مردم چیست؟

روزنامه‌ها به‌عنوان رابط بین دولت و مردم عمل می‌کنند. آنها مردم را از سیاست‌ها، برنامه‌ها و فعالیت‌های دولت آگاه می‌کنند. این فرصتی را به مردم می‌دهد تا در صورت لزوم شکایت خود را مطرح کنند. روزنامه به مردم کمک می‌کند تا برنامه‌ها و سیاست‌های دولت را بشناسند.

اخبار درباره اهمیت اخبار در زندگی روزمره ما چیست؟

عمدتاً برای آگاه کردن مردم از رویدادهایی که در اطراف آنها وجود دارد و ممکن است آنها را تحت‌تأثیر قرار دهد. اغلب اخبار برای مقاصد سرگرمی نیز هستند. برای ایجاد حواس‌پرتی اطلاعات در مورد مکان‌های دیگری که افراد قادر به رسیدن آن نیستند یا در آنها نفوذ کمی دارند. اخبار می‌تواند باعث شود مردم نیز احساس ارتباط کنند.

شماره تماس‌های نمایندگی پذیرش آگهی روزنامه به شرح ذیل است.

77073444_021                                           77379959_021